autoopravár - mechanik - 2487 2 01

elektromechanik - silnoprúdová technika - 2683 2 11

predavač - 6460 2

cukrár - 2964 2

hostinský, hostinská - 6489 2

 čašník, servírka - 6444 2

kuchár, kuchárka - 6445 2