<%@ Language=JavaScript %> Untitled Document
Pozitívna energia pre šport 2012
Premena tradičnej školy na modernú
Elektronická knižnica
GIS - Grafické systémy
COMENIUS - školské partnersvá  "G@t it! - The European Feeling"
Šport 2008 - badmintonový turnaj
Leonardo da Vinci - mobilitné projekty  "Hot.Cat. Espaňa"
Otvorená škola 2007