<%@ Language=JavaScript %> Untitled Document
  

Stredná odborná škola- Szakközépiskola,
Sv. Michala 36, 934 80 Levice

 

Vás srdečne pozýva na

Vianočný bedmintonový turnaj

 

Termín                   :          18.12. 2008  (štvrtok)

 

Miesto                    :           Stredná odborná škola- Szakközépiskola , Levice

 

Prihlášky zaslať na adresu: Stredná odborná škola- Szakközépiskola
                                                     Sv. Michala 36
                                                     934 80 Levice
 

                                                do 17.12.2008

 

                                  Telefónne číslo : 036/6312 471 , Fax : 036 / 6221061

 

 

Prezentácia            :     Uskutoční sa od.  8:30- 9:00 hod. v telocvični školy

 

Veková kategória :     od 1- do 100 rokov

 

Systém turnaja      :     systém turnaja bude určený po ukončení prezentácie

 

Pravidlá hry           :     hrá sa podľa platných pravidiel bedmintonu a tohto rozpisu

 

Ceny                      :      víťaz získava putovný pohár

 

Občerstvenie        :     zabezpečí organizátor súťaže

 

Rôzne                    :     súťažiaci si prinesú OP a  preukaz  poistenca

 

 

Turnaj finančne podporil ÚNSK Nitra

 

Prineste si bedmintonové rakety a košíky

 

Na vašu účasť sa tešia organizátori súťaže