vlasová kozmetika - 6426 4

strojárstvo - výroba, montហa oprava strojov prístrojov a zariadení - 2414 4 01