Výchovné poradenstvo, prevencia sociálno-patologických javov
 

KONZULTAČNÉ HODINY

Mgr. Matúšková Iveta - špeciálny pedagóg
Streda 13:00 - 15:00
tel.:
036 / 63 12 648


Mgr. Chubanovová Blanka - výchovný poradca

Streda 12:15 - 15:15
tel.:
036 / 63 12 648


Mgr. Szegényová Zuzana - školský psychológ

Pondelok  8:00 - 12:00
Utorok       8:00 - 12:00
Štvrtok      8:00 - 12:00
Piatok       8:00 - 12:00
tel.:
036 / 63 12 648

Plán práce koordinátora prevencie v šk. roku 2011/2012