Harmonogram PČ OZ, ÚF IČ a TČ OZ MS 2012 – mimoriadny termín september 2012

 

Harmonogram
Praktická časť odbornej zložky MS 2011/2012

Harmonogram ÚF IČ MS 2011/2012

-----------------------------------------------------------------------------------------

Kritériá prijímania - denné štúdium 2012/13


Kritériá prijímania - nadstavbové štúdium 2012/13

Zoznam tried v školskom roku 2011/2012

podrobný zoznam tu Zoznam tried v šk.r. 2011/2012

 

Učebné odbory

trieda

odbor

č.uč.

triedny učiteľ

I. A

aut - cuk

13

Ing. Ján Nezník

I. B

host - inš

14

Ing. Andrea Jedličková

I. C

kuch - pred

14

Mgr. Blanka Chubanovová

I. D

kad -mur

1

Mgr. Jana Vincencová-Oboňová

I.E

čaš - kad

12

Mgr. Dana Vojteková

II. A

mur – inš - stol

10

Ing. Alena Zsigmondová

II. B

kuch - cuk

10

Ing. Anna Péliová

II. C

host - pred

16

Mgr. Anna Svetíková

II. D

kad - mal

11

Mgr. Mária Riecka

III. A

aut - stol

13

Mgr. Jozef Duhony

III. B

host - cukr

1

Ing. Blanka Weincillerová

III. C

čaš - i nšt

12

Ing. Mária Vnuková

III. D

kuch - pred

16

Ing. Romana Frajková

III. E

kad - mur

11

Mgr. Anetta Foltánová

 

Študijné odbory

I. KO

koz/osv

5

Mgr. Peter Éhn

II. KL

koz/oap

3

PaedDr. Zlatica Cibulová

III. K

koz

5, 6

Mgr. Andrea Chovanová

IV. K

koz

 6

PaedDr. Lenka Rubinská

I. L

oap

210

Ing. A Senešiová

III. L

oap

214

Mgr. Peter Jedlička

IV. L

oap

203

Ing. Anna Kováčová

I.H

HA

211

Mgr. Denisa Tóthová

II. H

HA

215

Mgr. Edita Horňáková

III. H

HA

202

Mgr. Jana Hríbiková

IV. H

HA

103

Ing. Emília Kapišinská

V. H

HA

106

PaedDr. Lenka Kluchová


Nadstavbové štúdium

I. N

sst - stroj

110

Ing. Eva Nagy

1.O

sst - vlk

113

PaedDr. Iveta Pomothyová

II. N

sst- pro

114

Mgr. Jana Pástorová

II. S

sst – stv – str - vlk

104

Ing. Silvia Fortunová