Zloženie žiackej školskej rady

Slovník na Taliančinu k učebnici
 Nuovo Progetto italiano 1 - študijný odbor