Členovia predmetových komisií
 

1. PK slovenského jazyka a spoločenskovedných predmetov:
Vedúci:
Mgr. Jana Hríbiková
Stáli členovia:
Irena Ničová, PaedDr. Gabriela Lačná, Mgr. Denisa Tóthová, Mgr. Anetta Foltánová,   Mgr. Blanka Chubanovová, Mgr. Elena Michalíková, Mgr. Jozef Duhony, Mgr. Peter Éhn

2. PK cudzích jazykov:
Vedúci:
Mgr. Jana Pástorová
Stáli členovia:
  Mgr. Eva Tršová, Mgr. Edita Horňáková, Bc. Jana Bosáková, Mgr. Zuzana Ďurišová, Eugénia Zrubcová, Mgr. Terézia Bebjaková, Mgr. Róbert Nichta, Mgr. Anna Holečková, Zsolt Fóthy, Mgr. Andrea Kirnerová, Mgr. Zdenka Rugalová 

3. PK prírodovedných predmetov:
Vedúci:
  PaedDr. Zlatica Cibulová
Stáli členovia:
  Mgr. Peter Jedlička, PaedDr. Lenka Kluchová, Mgr. Lenka Rubinská, Ing. Zuzana Hrušovská PhD., Ing. Blanka Weincillerová, Mgr. Zuzana Nemčoková,

4. K starostlivosti o vlasy a pleť:
Vedúci: Ing. Eva Nagy
Stáli členovia:
Ing. Oľga Remiášová, Mgr. Dana Vojteková, Bc. Soňa Ladňáková, Bc. Eva Husárová, Bc.  Žanet Botková, Katarína Borovičková, Petronela Sárková, Bc. Petra Pastierová, Anna Uhnáková, Michaela Mišková 

5. PK stravovacích a ubytovacích služieb:
Vedúci:
Ing. Emília Kapišinská
Stáli členovia:
Ing. Timea Gieronová, Ing. Mária Vnuková, Ing. Anna Péliová, Ing. Romana Frajková, Mgr. Mária Riecka, Ing. Imrich Laco, Ing. Adriana Šubová, Bc. Helena Tóthová, Bc. Jana Kollárová, Bc. Denisa Koreneková, Bc. Elena Velšicová, Bc. Oľga Gagová, Bc. Gizela Hanová, Bc. Edita Harisová, Bc. Antónia Kotorová, Elena Szabóová, Drahomíra Vrecníková

6. PK výrobných remesiel:
Vedúci: Ing. Ján Nezník
Stáli členovia:
Ing. Peter Droppa, Ing. Alena Zsigmondová, Mgr. Janet Kováčová, Michal Gazsó, Bc. Ľudovít Gálik, Jozef Boženík, Jozef Morvai, Bc. Martin Paukovič, Peter Ťuťuris

7. PK podnikania a služieb
Vedúci: Ing. Anna Kováčová
Stáli členovia:
Ing. Silvia Fortunová, Ing. Antonia Senešiová, Mgr. Anna Svetíková, Ing. Marta Agárdyová, PaedDr. Iveta Pomothyová, Ing. Viera Bajanová, Bc. Zuzana Kotorová