Od 1. 10. 2012 máme v prevádzke novú internetovú stránku na adrese:

www.soslevice.sk

Týmto dňom prestávame aktualizovať túto internetovú stránku