Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36, Levice

tel.: 036/6312 471
fax: 036/6221 061
web: www.zssoaslv.edu.sk
e-mail: sekretariat@zssoaslv.edu.sk


Riaditeľka školy:
Mgr. Zuzana Nemčoková
tel./fax: 036/6221 061

mobil: 0911 334 967

e-mail: sekretariat@zssoaslv.edu.sk


Sekretárka:
0911 720 675
Technik: 0911 720 605
Projektový manažér: 0911 720 625
Hlavný majster Michal Gazsó:
0911 720 655
Hlavná majsterka Elena Velšicová:
036/6312 421

Zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie:
Ing. Zuzana Hrušovská PhD.
tel.:
036/6312 471
mobil:
0911 399 444
e-mail: zuzhru@centrum.sk

Ing. Marta Agárdyová
tel.: 036/6312 471
mobil:
0911 399 444
e-mail: agardyovam@centrum.sk

Zástupca riaditeľa pre odborný výcvik:
Ing. Oľga Remiášová
tel.: 036/6312 471
mobil:
0911 720 635
e-mail:
oremiasova@centrum.sk

Výchovný poradca:
Mgr. Blanka Chubanovová
tel.: 036/6312 648

Koordinátor protidrogovej prevencie:
Mgr. Blanka Chubanovová
tel.: 036/6312 648

Ekonómka školy:
Ing. Eva Hrkeľová
tel.: 036/6312 471

Hospodár školy:
Renata Šišková
tel.: 036/6312 471
mobil: 0911 720 615
e-mail: